Aansluitend garagedak

Aansluitend garagedak

De nieuwbouw garage diende aan te sluiten met de bestaande garage

Tom had een overeenkomst met bouwbedrijf D voor de bouw van zijn woning en garage en verwachtte dat zijn nieuwe garage, zoals op de bouwvergunningsplannen voorzien, zou aansluiten met die van zijn buur Luc.

Door "omstandigheden" werd de garage hoger uitgevoerd dan voorzien. 

Luc02

Toen Luc, de eigenaar van de bestaande garage dit merkte werd dit aan de gemeente gemeld, waarop de werken van overheidswege werden stilgelegd wegens in strlijd met de bouwvergunning.

Bouwbedrijf D wou de verkeerd uitgevoerde werken laten regulariseren bij de gemeente en maakte daarvoor een regularisatiedossier op dat ter ondertekening aan Tom werd voorgesteld en daarna ingediend bij de gemeente.

Luc werd via de gemeente per aangetekend schrijven ge├»nformeerd van het lopende openbaar onderzoek ten gevolge  de regularisatieaanvraag met als doel de bestendiging van de verhoogde garage.

Build-Advice werd daarop door Luc, de eigenaar van de bestaande garage, gevraagd om hem bij te staan in dit dossier en een oplossing te zoeken om escalatie te vermijden.

In gesprek met Build-Advice gaf Tom aan dat hij geen vragende partij is voor een hogere garage dan die van Luc en hij het visueel storend vond dat de garages niet dezelfde hoogte hadden.

Luc03

Onder begeleiding van Build-Advice werd in gezamenlijke overleg tussen Tom en Luc het ingediende regularisatie dossier bij de gemeente ingetrokken om zodoende terug te komen naar de situatie zoals voorzien in de bouwvergunning met 2 aansluitende garages. 

Bouwbedrijf D erkende de verantwoordelijkheid van de foutieve uitgevoering en nam alle kosten voor het terug op gelijke hoogte brengen van de beide garages, voor haar rekening.

Gelet de oudere dakdichting op de bestaande garage van Luc werd in overleg gekozen om een nieuwe dichtingslaag te leggen op de bestaande garage, om zo een perfecte dakdichting voor de beide garages te kunnen garanderen.  De werken voor de bijkomende dakdichting zijn ten laste van Luc die daarmee een nieuwe dakdichting heeft op zijn 40-jarige garage.

De aanpassingswerken werden door Build-Advice opgevolgd tot aan de oplevering.

Tom en Luc, de beide buren waren tevreden met de snelle tussenkomst van Build-Advice en de voorgestelde oplossing, waardoor verdere escalatie vermeden werd en beide buren in goede nabuurschap verder kunnen.

Bouwbedrijf D was tevreden met de tussenkomst van Build-Advice waardoor lange discussies vermeden konden worden en waarbij zij alsnog in de mogelijkheid waren een tevreden klant ten dienste te zijn.