Afgescheurde steunmuur

Afgescheurde steunmuur

Bij een toevallige bezoek werd een afgescheurde steunmuur vastgesteld.

FF02Tijdens een bezoek bij de eigenaar van een herenwoning, werd een rioleringsgeur vastgesteld komende vanuit de kelder.  We gingen samen in de kelder en afgaand op het sterker worden van de geur, werd al snel een losgekomen aansluiting op de hoofd rioleringsleiding vastgesteld.  Een snel te verhelpen iets.  Maar ...

Toen ik me omdraaide om die kelderruimte te verlaten, bemerkte ik een scheur in de hoek met de centrale keldermuur.

FF03

Aan de andere zijde van de muur, was de scheur ook zichtbaar, wat wees op een volledige afscheuring.  Verdere inspectie leerde dat de muur ook in de aanliggende kelderruimte gelijkaardige scheuren vertoonde. Op deze muur steunen 2 betonnen lintelen met daarboven 3 verdiepingen.  

De vorige eigenaar had enkele werken in de kelderruimte uitgevoerd en leidingen geplaatst onder de betonnen lintelen waarbij stukken van het ondersteunend metselwerk werden weggekapt. 

FF04

Gedeeltelijk wegkappen van de ondersteuning samen met de afscheuring aan beide kanten restulteerde in een heel onstabiele situatie waaraan dringend diende verholpen te worden.

Onmiddellijk werd in overleg met de eigenaar een aannemer gevraagd om de bestaande toestand te stabiliseren en verdere verzakking of instorting te vermijden door het plaatsen van steunen onder de beide betonlintelen.

FF05

Vervolgens werd de afgescheurde muur afgebroken en vervangen door een nieuwe steunmuur uit volle betonblokken en verankerd in de haaks daaropstaande bestaande muur om er opnieuw een stabiel geheel mee te vormen.

Na uitharding van het metselwerk konden de steunen worden verwijderd zodat alle kelderruimtes weer veilig toegankelijk zijn.

De eigenaar was te vreden dat deze potentiëel gevaarlijke situatie door Build-Advice werd opgemerkt en dat onmiddellijk de nodige stappen werden gezet voor de stabiliatie van de toestand en voor een aansluitend degelijk herstel, zonder dat er schade was opgetreden.