Nul-pas

Nul-pas

De nul-pas van de woning werd uitgezet gelijk met die van de buur.

Bij het aanvatten van de houten dakconstructie, stelde de dakwerker vast dat er onvoldoende hoogte was om het dak zoals voorzien op te trekken.  Er bleek minstens 18cm te weinig te zijn ten opzichte van de bouwvergunning die oplegde dat het dak diende aan te sluiten met het dak van de gebuur.

Tom02

Op dit ogenblik werd de oorzaak niet nader onderzocht, wel werd door Bouwbedrijf D gezocht om zoveel mogelijk interne vrije hoogte te "winnen". Dit werd ondermeer bekomen door het verminderen van de dikte van de isolatie en de chape van de verdiepingsvloerplaat.

Door de beperkte hoogte werd de badkamer quasie onbruikbaar, het voorziene ligbad kon niet geplaatst worden wegens een beperkte hoogte van slechts 66cm onder het schuine dakvlak.  Er was slechts een horizontaal plafond over een breedte van 33cm in zowel de badkamer als in de kinderkamer.   In het grootste deel van de kinderkamer kon je niet rechtstaan.  In een daar geplaatst kinderbed zou men zich in het bed moeten laten "rollen".

Bouwbedrijf D stelde aan bouwheer Tom voor om de voorziene badkamer te verplaatsen naar de 2de kinderkamer, omdat die "iets" ruimer was.  Dit had als nadeel dat slechts één kinderkamer uitgevoerd kon worden in plaats van de voorziene 2.  De vorige badkamer zou als vestiaire ingericht worden... waar enkel lage kasten onder de dakhelling konden geplaatst worden, enkel te voorzien van legboorden.

Tom03

Daar voor bouwheer Tom dit de enige mogelijkheid leek om een badkamer met ligbad te bekomen, werd het voorstel van Bouwbedrijf D aarzelend aanvaard.  Hij verloor daarbij één kinderkamer en de te kleine badkamer werd een eigenlijk onbruikbare vestiaire.  Verder bleven de lage plafonds op alle kamers aanwezig.

Bouwbedrijf D voerde de gewijzigde werken uit.  Hoe meer de werken vorderden hoe meer Tom zich realiseerde dat de ruimtes onder dak echt heel klein waren en helemaal niet beantwoordden aan zijn wens, noch aan wat voorzien was in de bouwvergunning. 

De overblijvende kinderkamer bleek echt te klein te zijn.  Het feit dat er slechts één kinderkamer was, drong nu ook volledig door.  De "master bedroom" bleek ook helemaal niet te beantwoorden aan de verwachtingen. Door de te lage plafonds kon de kleerkast niet op de voorziene plaats komen, zij diende te worden verschoven naar waar hij zijn televisie wou ophangen, de kast kwam daardoor ook gedeeltelijk voor het raam te staan.  Tom werd heel gestresseerd over het niet beantwoorden van zijn woning aan wat hij voor ogen had.

Build-Advice werd gevraagd om deskundig advies in deze situatie te verlenen met als doel het alsnog realiseren van de droomwoning van Tom.

Bij een eerste rondgang op de bouwwerf werden de uitgevoerde werken vergeleken met de plannen van de bouwvergunning.  Onmiddellijk werd duidelijk dat de nul-pas van de woning niet conform de plannen was.  Bij het uitzetten van de nul-pas werd verkeerdelijk de pas van de garage van de gebuur overgenomen, daar waar de nul-pas eigenlijk 18cm lager moest komen.  Dit werd speciaal zo door Architect C voorzien gelet op de verplichting om het dak aan te sluiten met het dak van de gebuur en om toch 3 slaapkamers en een badkamer onder dak op de eerste verdieping te realiseren.

Build-Advice heeft met Bouwbedrijf D de afwijkende nul-pas en de gevolgen daarvan voor de rest van de woning grondig bekeken.  Bouwbedrijf D heeft na eigen onderzoek de verantwoordelijkheid voor de afwijkende nul-pas erkend en stelde zich zeer positief meewerkend op om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

In overleg met bouwheer Tom heeft Build-Advice een voorstel uitgewerkt met een verticale dakuitbreiding zodat alle kamers zoals op de bouwvergunning voorzien, konden uitgevoerd worden met rechte muren en vlakke plafonds.

Tom04

Gelet de dakuitbreiding ten opzichte van het vroeger zadeldak, dienden administratieve stappen te worden gezet om een bouwvergunning te bekomen.  Architect C werd bereid gevonden om dit dossier op te maken en ook bij de gemeente in te dienen.

Bouwbedrijf D was bereid alle werken voor de afbraak van de huidige dakstructuur en de aanpassing voor de dakuitbreiding, inclusief de technieken en afwerkingen, voor haar rekening te nemen.

De nieuwe kamers met vlakke plafonds en rechte muren vertegenwoordigen een belangrijke meerwaarde voor de woning van Tom die nu kon beschikken over 3 volwaardige kamers met badkamer in plaats van "kamers-onder-dak".  Build-Advice heeft namens Tom met Bouwbedrijf D onderhandeld over een billijke financiële tussenkomst voor deze meerwaarde.

De door alle partijen aanvaarde oplossing werd in een onder begeleiding van Build-Advice opgemaakte overeenkomst, dading tot regeling van alle geschillen, opgenomen en ondertekend.

De aanpassingswerken werden door Build-Advice verder opgevolgd tot aan de oplevering.

Bouwbedrijf D was tevreden over de bemiddeling van Build-Advice om in dit moeilijk dossier toch een tevreden klant te kunnen van dienst zijn.

Bouwheer Tom was tevreden over het advies en de bemiddeling van Build-Advice om in een voor hem uitzichtloze situatie, zijn droom woning toch te kunnen realiseren.

Een win situatie voor alle betrokkenen partijen !